Algemene Voorwaarden

Alle werkzaamheden worden verricht conform de standaardregelingen zoals vermeld in De Nieuwe Regeling 2011 (herzien juli 2013). Daarnaast is het mogelijk, in onderling overleg, voor particulieren en kleine bouwwerken hiervan af te wijken en de Consumentenregeling 2013 te hanteren.  

De Nieuwe Regeling 2011 (herzien juli 2013)

De Nieuwe Regeling 2011 is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. De regeling is eenduidige, transparant en op de toekomst gericht en ontwikkeld door BNA en ONRI. Op deze pagina vindt u informatie over DNR 2011 en de Standaardtaakbeschrijving. DNR 2011 en de Model Basisopdracht kunt u hier inzien en downloaden

Rechtsverhouding_DNR2011_juli2013

Toelichting_op_DNR2011

standaardtaakbeschrijving2009

Consumentenregeling 2013

De Consumentenregeling 2013 Rechtsverhouding Consument – Architect CR 2013 (kortweg CR 2013) is een afspiegeling van DNR 2011 en speciaal ontwikkeld voor kleine opdrachten. De BNA voldoet hiermee aan een wens van veel leden om een korte, toegankelijke en leesbare regeling te hebben die gericht is op kleine opdrachten. Hier kunt u de voorwaarde downloaden waaronder wij de odrachten ansluiten met een consument.

Algemeen_CR_def