inbreiding Elspeet

Elspeet

De architectuur en sfeer van het plan sluiut aan bij het dorp Elspeet. Daarom is er voor gekozen om op de locatie kleinschalige bebouwingsblokken te creëren van één laag met een kap. Voor het ontwerp van het plan is inspiratie gezocht bij de architectuur met een dorpskarakter. Deze sfeer van het dorpse karakter dient als basis voor de uitwerking van de woningen. Dit is terug te vinden in de uitgangspunten, en zal zijn beslag krijgen door de eenheid in bebouwing (alle bebouwing is 1 laags en een kap). En het toepassen van een behouden materialisering en kleurstelling. Daarnaast zorgt de opzet met een breed straatprofiel met voortuinen voor een groen karakter van het plan. Voor de materialisering en het ontwerp van het plan is gekozen voor eenheid en rust. De materialen zijn overwegend traditioneel en het ontwerp is bij alle woningen consistent doorgezet. De toegepaste materialen die zullen overheersen in het plan zijn traditioneel van kleurstelling en bestaan uit: de gevels in de kleur bruin genuanceerd met hout accenten en keramische pannen in de kleur zwart. Voor de houten kozijnen, draaiende delen en dakranden een traditionele kleurstelling, namelijk: voor de kozijnen inclusief draaiende delen en dakranden wit.

Klant:
ASB Projecten BV
Start ontwerp:
2019
Status:
in voorbereiding
Aannemer:
ASB Projecten BV