Woon- zorgcentrum

Zwartebroek

Het plan is gelegen in een klein dorp Zwartebroek. Het dorp is ontstaand als gevolg van de veenontginning. Het complex bestaat uit een woon-/zorgcentrum met kinderdagverblijf en een gezondheidscentrum. De voorzieningen die voor een dorp essentieel zijn krijgen een plaats in het nieuwe gebouw.

Het bestemmingsplan en de lokatie hebben er voor gezogt dat het bouw is opgebouwd uit een kruisvorm, waarbij alle uitlopers van het kruis een eigen functie hebben en in het middelpunten de gezamelijke voorieningen gepositionerd zijn.

Klant:
PKN Zwartebroek-Terschuur
Start ontwerp:
2013
Status:
ontwerp